Frequentie Magazijnkeuringen en Keuringsplicht - Stellingen


Geplaatst door Ruben

Frequentie Magazijnkeuringen en Keuringsplicht

Magazijnstellingen kunnen op verschillende manieren een veiligheidsrisico vormen. Daarom is de gebruiker van een magazijnstelling verplicht om de stellingen te onderhouden. Dit betekent onder meer dat de magazijn- en archiefinrichting regelmatig geïnspecteerd moet worden om de veiligheid van uw medewerkers te kunnen waarborgen.

Risico’s van magazijnstellingen

Wanneer een stelling beschadigd raakt of wanneer deze te zwaar wordt beladen, kan deze bezwijken. Dit kan grote gevolgen hebben. Het kan zelfs gebeuren dat deze stelling een domino-effect veroorzaakt en meerdere stellingen het begeven, om nog maar niet te denken aan de risico’s die dit voor uw werknemers en uzelf meebrengt.

De financiële kosten van een periodieke keuring wegen dan ook niet op tegen de grote kosten en gevolgen van nalatigheid hiervan. In het speciaal bij palletstellingen is dit van zeer groot belang.

Aangezien een periodieke inspectie van uw magazijn een momentopname is, is het geen garantie dat er niets meer kan gebeuren. Het geeft echter wel de zekerheid en het bewijs dat u er al het mogelijke aan doet om de veiligheid van uw magazijn en uw werknemers te optimaliseren.

Krijgt u bezoek van de Arbeidsinspectie, dan kunt u een keuringsrapport voorleggen waarmee u aantoont te hebben voldaan aan de onderhoudsplicht en zo de veiligheid van uw werknemers te waarborgen.

Frequentie van het keuren

De keuringsfrequentie van stellingen hoger dan 3 meter is afhankelijk van de gebruikswijze. Bij een passief magazijn waar de goederen manueel worden in- en uitgeslagen, ligt de frequentie lager. Een dynamisch magazijn, waarbij de in- en uitslag van goederen uitgevoerd wordt met de inzet van trucks, dient het magazijn jaarlijks gekeurd te worden.

Multi Profiel is een BMWT gecertificeerd keuringsbedrijf. Er zijn verschillende eisen voor nieuwbouw, verbouwing of verplaatsing van een magazijnstelling. Onze keurmeesters zijn precies op de hoogte van de eisen die gesteld worden. In principe is regelmatige inspectie altijd aan te bevelen. In een drietal gevallen is dit zeer zeker het geval, wanneer:

 • Er veel handelingen worden verricht of er zeer regelmatig gebruik wordt gemaakt van heftrucks.
 • Er regelmatig sprake is van verschillend gebruik van de opslagmiddelen.
 • U kosten wilt besparen op grote reparaties en vervangingen, beschadigde goederen en dergelijke.

Inhoud van de keuring

De inspectie van uw magazijninrichting houdt in grote lijnen het volgende in:

 • Een visuele controle op vervorming.
 • Een vaststelling van de schade en tevens beoordeling daarvan met betrekking tot de oorspronkelijke geboden veiligheid en of deze nog kan worden gegarandeerd.
 • Een controle op de naleven van de vereiste voorwaarden voor een verankering.

De Controle Servicedienst van Multi Profiel

 • De BMWT-keuring die wordt uitgevoerd door Multi Profiel biedt u extra service!
 • Een magazijnkeuring conform het BMWT-KEUR.
 • Rapportage wat betreft op- en aanmerkingen met betrekking tot de te inspecteren opslagmaterialen.
 • Contract per jaar, met een opzegtermijn van twee maanden.
 • Kosten voor een BMWT-keuring zijn op aanvraag. Vraag ook hier uw Offerte aan.

Wilt u uw magazijn laten keuren door Multi Profiel? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Dit bericht is uit 2013, voor de actuele specifieke info en zelfs een uitlegvideo gaat u naar de pagina: Magazijnkeuringen

Neem contact op met een expert

Ruben Jeuring - Expert entresolvloeren
Ruben Jeuring Expert entresolvloeren
Martin Piebes - Expert magazijnstellingen
Martin Piebes Expert magazijnstellingen